Video

Lễ khởi công 84 Nhà Chữ thập đỏ tại xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Chi hội Tán trợ Chữ thập đỏ Tình Người Hà Nội http://tinhnguoi.vn

15/11/2018