Những bài hát đi cùng năm tháng
Hà Nam
Từ thiện bệnh viện hàng tháng
Hải Phòng
Yên Bái
Trái Tim Tình Người - tháng 6/2019
Tháng Nhân Đạo
Bắc Giang quê hương cách mạng anh hùng
Thơ Bác Hồ Tiến Nghị
Mùa xuân năm 2019
Giáo trình chia sẻ Trí Tuệ về Nhân Đạo
Cao Bằng ngàn yêu thương