“Tôi sắp có nhà mới rồi, sướng thế nhỉ…”

Sáng tác:Nguyễn Đạo
Chủ đề:Cây đời mãi mãi xanh tươi
Đang tải...

Lời: “Tôi sắp có nhà mới rồi, sướng thế nhỉ…”