Tình Người tiếp nhựa sống cho những “chồi non”

Sáng tác:Tâm Thành
Chủ đề:Cây đời mãi mãi xanh tươi
Đang tải...

Lời: Tình Người tiếp nhựa sống cho những “chồi non”