Tình Người trao gửi yêu thương

Sáng tác:Minh Tâm
Chủ đề:Cây đời mãi mãi xanh tươi
Đang tải...

Lời: Tình Người trao gửi yêu thương