Những hy sinh cao cả từ thôn bản cho ánh sáng nơi phố thị phồn hoa

Sáng tác:Tâm Thành
Chủ đề:Cây đời mãi mãi xanh tươi
Đang tải...

Lời: Những hy sinh cao cả từ thôn bản cho ánh sáng nơi phố thị phồn hoa