“Em không nghĩ các bác lại giúp đỡ gia đình em số tiền lớn như thế để phẫu thuật tim cho cháu!”

Sáng tác:Chí An
Chủ đề:Cây đời mãi mãi xanh tươi
Đang tải...

Lời: “Em không nghĩ các bác lại giúp đỡ gia đình em số tiền lớn như thế để phẫu thuật tim cho cháu!”